Консумативи за стерилни помещения

ITWTexwipe е с повече от 40 годишен опит в производството на посочените изделия, което своебразен показател за тяхното качество и надеждност.

  • Консумативи за почистване на всякакъв вид аналитична техника - UV – VIS спектрофотометри, HPLC и др.
  • Консумативи за валидиране на аналитични методи.
  • Консумативи за почистване на повърхности за ISO клас 3-5 (1 - 100) и ISO клас 5-8 (100 – 100000) помещения, микробиологични лаборатории, ламинарни блокове и др.
  • Консумативи за контролинг и отстраняване на разливи.
  • Консумативи за прилагане и премахване на дезинфектанти и почистващи разтвори.
  • Почистване оборудване в контролирана среда.
  • Почистване на интериори и екстериори на изолатори
  • Китове заTOC (Totalorgancarbon) анализи.