Кърпи (mops)

Texwipe Cleanroom тампони, с техните зелени дръжки, запазени като търговска марка, са стандарт в чисти помещения по целия свят. Разработени за изключителна чистота и последователност за различни приложения и с близо 40 различни модели, Texwipe има тампони, които ще осигурят най-добрата производителност.

Проектирани да осигуряват точно възстановяване на проба за почистване и валидиране за едновременно специфично (HPLC, UV-Vis, IMS) и неспецифични (TOC) аналитични методи. Тампоните са ефективни за употреба с широк спектър на разредители. Тампоните (Swabs) са произведени посредством пълна термична обработка, което елиминира възможното замърсяване при употреба на адхезиви.Произведени са чрез използване на високо-прецизно автоматизирано производство, което води до поддържане високо и постоянно качество на изделията.