aboutus„АЛФАХИМ” ЕООД е българска търговска фирма, специализирана изцяло в областта на лабораторното оборудване – доставка на лабораторна стъклария, реактиви и химикали,  консумативи, апаратура и мебели. Значителният професионален опит на всеки от екипа в сътрудничеството с водещи компании гарантира високо качество и стандарт на работата.

От приоритетно значение за фирмата ни е доставянето на българския пазар на лабораторни химикали и консумативи в най-кратките възможни срокове и при строго специфичните условия на внос и транспортиране на всеки един от продуктите.

Лабораторните реактиви и химикали, лабораторната стъклария и апаратура, които  АЛФАХИМ ЕООД  доставя на своите клиенти са с изключително високо качество, предлагат се в оригинални опаковки и са придружени от сертификат.

Нашите продукти са от водещите в бранша фирми като:
  • ISOLAB, SIMAX, BRAND  и др. – в областта на Лабораторната стъклария.
  • SIGMA-ALDRICH, SCHARLAU – в областта на химическите реактиви.
  • Апаратура -  Kern&Sohn GmbH, HANNA instruments, WTW GmbH, Amarell GmbH, MMM Group.
  • Консумативи - Munktel&Filtrak,
  • Лабораторна пластмасова посуда и консумативи - KARTELL, APTAKA.
АЛФАХИМ ЕООД  разполага със собствена складова база с над 3000 артикула, което позволява бързото задоволяване на многообразното търсене на нашите клиенти.

Фирмата ни спазва, както българските законодателни и нормативни документи, така и изискванията на европейските стандарти.
Политиката на екипа ни е ориентирана към безусловното спазване на фирмения принцип за лоялност, доверие и уважение към всички клиенти, доставчици и конкуренти. Ние се стараем да осигурим необходимите ресурси за постигане на всички набелязани цели, свързани с цялостната дейност на фирмата ни;

В отношенията си с клиентите фирмата залага на качеството, коректността и стриктното изпълнение на договорните си задължения с цел дългосрочно партньорство. АЛФАХИМ ЕООД  предлага решения, съобразени с индивидуалните потребности на всеки свой клиент.
Амбициите ни са да задоволяваме непрекъснато нарастващите изисквания на клиентите си с високо качество на продуктите и обслужването.

Екипът на АЛФАХИМ ЕООД  гарантира честност и лоялност към сегашни и бъдещи партньори!