При нас можете да поръчате продукти от водещите европейски и американски фирми:

  • WENK - LLG - Германия - доставчик на лабораторно оборудване.
  • GOSSELIN - Франция - производство на стерилни пластмасови изделия за фармацевтичната, химическата и хранително-вкусовата промишленост.
  • SAMPLING SYSTEMS - Великобритания - Произвежа всякакви видове пробовземачи и апаратура за пробовземане за фармацевтичната, химическата и хранително-вкусовата индустрии.
  • Specialty Optical Systems, Inc. -обслужва производствата на електроника, фармацевтични и други здравни индустрии.
  • HANNA instruments GmbH – Германия - доставка на рН-метри, кондуктометри, фотометри, оксиметри, термометри, влагомери и др.
  • LLG - http://www.llg.de/
  • APTACA – Лабораторни изделия от полипропилен
  • ISOLAB GmbH е производител и дистрибутор на лабораторна стъклария и консумативи.
  • Sigma-Aldrich е световният лидер в областта на Life Science и Hi Tech продуктите. Биохимикалите, органичните реагенти и китове се използват за научни и геномни проучвания, биотехнологични и фармацевтични разработки, за диагностика на различни заболявания и са ключов компонент в производството на лекарства и други високотехнологични производства.