Китове за валидиране (TOCCleaningKitsValidation)

Китовете за валидиране на общ органичен въглерод - Total Organic Carbon (TOC) Cleaning Validation Kits са предназначени да опростят вземането на проби за валидиране. Опаковани в чисти помещения, тези уникални комплекти съдържат всичко необходимо за вземане на 12 или 72 проби от различни области в района на производството, както и за осигуряване на ефективен транспорт на пробите от производството до лабораторията, с минимален риск за замърсяване на пробата.

Китовете за валидиране на общ органичен въглеродКитовете за валидиране на общ органичен въглерод - Total Organic Carbon (TOC) Cleaning Validation Kits могат да се използват със следните модели/видове анализатори:

    • Sievers Модел 800/900
    • Anatel ANATOC ™
    • Teledyne Tekmar
    • OI Analytical Model 1010
    • Shimadzu TOC-V Series.

 

TOC Cleaning Kits Validation
Кат. №Опаковка
TX3340 12 флакона + 24 тампони / кит, 18комплекти
TX3342 72 флакона + 144 тампони 1 комплект