Постелки/килимчета (mats)

Уловете замърсяванията пред входа на чистите помещения


CleanStep ™ е предпочитаният избор в лепливи рогозки и рамки за чисти помещения и
критични области. Изградена са от най-високо качествен полиетилен (рогозки) и
полистирен (рамки), тази система за контрол на замърсяване хваща и задържа частици
замърсители пренасяни с обувки и колела на колички.