Thumb Tube Пипети

Thumb Tube пипети са един икономичен начин да се вземе проба от течности с нисък вискозитет. Thumb Tube Пипети са изработени от HDPE и затова са идеални за употреба с широка гама от химикали.            
По време на употреба на палеца на оператора, се използва за блокиране на тръбата и така се задържа пробата на място.