Еднократна LiquiThief & ViscoThief

Два модела са на разположение, които правят вземането на проби много лесно- за течности, кремове и пасти. Рискът от кръстосано замърсяване се елиминира - устройството може да се използва директно от торбата.