Sub Sampler Pro

Пробовземач Sub Sampler Pro (понякога наричан "Bomb Sampler") се използва в целия свят за вземане на химически проби от околната среда. Неговото уникално действие е, че може да се вземе проба от определено разстояние от дъното на контейнер.