Почва Sampler Pro

Пробовземач Sampler Pro е идеален за вземане на почвени проби. Тревни площи, ливади, леки до средни почви. Той е изграден от висококачествена неръждаема стомана и се предлага с широка здрава дръжка, която прави по-лесно вземането на проби.