Tablet Sampler

Проектирани за големи проби на таблетки, гранули, капсули и гранули от опаковката на продукта като приемния контейнер се запълва. Вземане на проби от различни височини.