Ice Cream Sampler

Пробовземач Ice Cream Sampler е идеален за вземане на проби от продукти като сладолед и безалкохолни восъци. Цялата конструкция е от неръждаема стомана и е проектирана да бъде лесно демонтирана за почистване.