PTFE Dipper

Пробовземач PTFE Dipper е идеален за вземане на проби от повърхностни течности. PTFE е много издръжлив и е устойчиво на химическо въздействие.

Контактни PTFE части на продукта.
Винтове разтягащи пръта за увеличаване дължината на дръжката.
Подходящ за използване до 280 ° C (400 ° F)