TeleScoop

Пробовземач TeleScoop е подходящ за взимане на проби от течности и суспензии. Състои се от телескопичен прът със сваляем накрайник. Вземане на проби от места като: режийни греди, бреговете на реките, водните обекти и т.н.