Jumbo пипета

Пробовземач Jumbo пипета е бърз и лесен за използване. Той е идеален за вземане на проби от течности с нисък вискозитет. Подходящ за всички промишлености (фармацевтичната, хранително-вкусовата, химическата, козметичната, биотехнологии и т.н.).