Cup Sampler

Все по-популярен Cup Sampler е идеален за вземане на проби от течности. Устройството се произвежда от неръждаема стомана. The Cup Sampler позволява лесно да бъдат взети проби, от различни височини в продукта.