Pump Sampler

Пробовземач Pump Sampler позволява бързо вземане на проби от течности. Шансът на кръстосано замърсяване е значително намалено чрез използване на нова тръба и бутилки за всяка проба.