Liquid Master

Пробовземач Liquid Master е идеален за вземане на проби от течности с нисък и среден вискозитет. Той е на разположение в диапазони от дължини и диаметри, за да се даде набор от обема на пробата.