Засилване на сближаването Sampler

Пробовземач Sampler е в състояние да вземе проба от определена точка в рамките на продукта.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Single Point
• 316 Stainless Steel