Еднократна Powder Thief

Пробовземач Powder Thief е идеален за вземане на представителни проби от запрашени места . Тези устройства са налични в две удобни дължини и четири примерни обеми.