Sleeve Sampler

Пробовземачи Sleeve Sampler са идеални за вземане на проби от големи обеми на големи дълбочини.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Single Point
• 316 Stainless Steel
• Bright Finish