ДИЕТИЛОВ ЕТЕР

Цените са без 20% ДДС
Алфахим ЕООД не предоставя химикали на частни лица.

 

Кат. №Име на продуктаКоличествоЦена в лева
5.03.1000
ДИЕТИЛОВ ЕТЕР, чза
C4H10O
1 л. 20.00
ДИЕТИЛОВ ЕТЕР, чза:
 • М = 74.12 г/мол, 1 л. = 0.71 кг
 • Основно вещество: минимум 99.5%
 • Свободни киселини: максимум 0.002%
 • Метанол: максимум 0.02%
 • Пероксиди: максимум 0.0005%
 • Вода: максимум 0.05%
 • Ацетон: максимум 0.005%
 • Етанол: максимум 0.02%
 • Алдехиди: максимум 0.001%
5.04.2500
ДИЕТИЛОВ ЕТЕР, р.а. analytical reagent
C4H10O
2.5 л. 60.00
ДИЕТИЛОВ ЕТЕР, р.а. analytical reagent:
 • Основно вещество: минимум 99.5%
 • Точка на кипене: 34.4°C
 • Вода: максимум 0.2%
 • Киселини: максимум 0.0005%
5.05.2500
ДИЕТИЛОВ ЕТЕР, за хроматография
C4H10O
2.5 л. 70.00
ДИЕТИЛОВ ЕТЕР, за хроматография:
 • Основно вещество: минимум 99.5%
 • Вода: максимум 0.05%
 • 80%/240nm; 90%/250nm; 95%/260nm; 99%/280nm