ХЛОРОФОРМ

Цените са без 20% ДДС
Алфахим ЕООД не предоставя химикали на частни лица.

 

Кат. №Име на продуктаКоличествоЦена в лева
22.10.1000
ХЛОРОФОРМ, чза
CHCl3
1 л. 23.00
ХЛОРОФОРМ, чза:
 • М = 119.38 г/мол
 • Основно вещество: минимум 99.0%
 • Плътност: максимум 1.47%
 • Алдехиди: максимум 0.001%
 • Кетони: максимум 0.002%
 • Свободни киселини: максимум 0.001%
 • Формалдехид: максимум 0.0001%
 • Тежки метали: максимум 0.00001%
 • Желязо: максимум 0.00001%
22.11.2500
ХЛОРОФОРМ, р.а. analytical reagent
CHCl3
2.5 л. 48.00
ХЛОРОФОРМ, р.а. analytical reagent:
 • Основно вещество: минимум 99.5%
 • Точка на кипене: 61.Со
 • Вода: максимум 0.05%
 • Хлориди: максимум 0.0005%
22.12.2500
ХЛОРОФОРМ, за хроматография
CHCl3
2.5 л. 50.00
ХЛОРОФОРМ, за хроматография:
 • Основно вещество: минимум 99.8%
 • Вода: максимум 0.01%
 • 50%/210nm; 85%/260nm; 98%/270nm; 99%/280nm