СЯРНА KИСЕЛИHА

Цените са без 20% ДДС
Алфахим ЕООД не предоставя химикали на частни лица.

 

Кат. №Име на продуктаКоличествоЦена в лева
18.23.1000
СЯРНА КИСЕЛИНА 95-98%, чза
H2SO4
1 л. 10.00
СЯРНА КИСЕЛИНА 95-98%, чза:
 • М = 98.08 г/мол
 • Основно вещество: 95-98%
 • Сух остатък: макс 0.0005%
 • Хлориди: максимум 0.00002%
 • Нитрати: максимум 0.00002%
 • Антимониеви соли: максимум 0.0001%
 • Арсен: максимум 0.000001%
 • Желязо: максимум 0.00001%
 • Олово: максимум 0.000005%
 • Антимон: максимум 0.00001%
18.24.2500
СЯРНА КИСЕЛИНА 95-98%, р.а. analytical reagent
H2SO4
2.5 л. 28.00
СЯРНА КИСЕЛИНА 95-98%, р.а. analytical reagent:
 • Основно вещество: минимум 96.0%
 • Амоняк: максимум 1.0 ppm
 • Антимон: максимум 0.01 ppm
 • Кадмий: максимум 0.01 ppm
 • Арсен: максимум 1.01 ppm
 • Желязо: максимум 0.2 ppm
 • Тежки метали: максимум 0.5 ppm
 • Хлориди: максимум 0.1 ppm
 • Нитрати: максимум 0.5 ppm
 • Никел: максимум 0.01 ppm
 • Олово: максимум 0.2 ppm
 • Цинк: максимум 0.02 ppm
18.25.2500
СЯРНА КИСЕЛИНА 95-98%, р.а. analytical reagent (0.005 ppm Hg)
H2SO4
2.5 л. 140.00
СЯРНА КИСЕЛИНА 95-98%, р.а. analytical reagent (0.005 ppm Hg):
 • Основно вещество: минимум 96.0%
 • Нитрати: максимум 0.2 ppm
 • Фосфати: максимум 0.5 ppm
 • Хлориди: максимум 0.1 ppm
 • Арсен: максимум 0.01 ppm
 • Желязо: максимум 0.1 ppm
 • Калций: максимум 0.2 ppm
 • Тежки метали: максимум 0.05 ppm
 • Кадмий: максимум 0.05 ppm
 • Мед: максимум 0.01 ppm
 • Никел: максимум 0.02 ppm
 • Олово: максимум 0.05 ppm
 • Хром: максимум 0.02 ppm
 • Цинк: максимум 0.1 ppm
18.26.10L
СЯРНА КИСЕЛИНА 95-98%, акумулаторна (техническа)
H2SO4
10 л. 15.00/туба