ВОРТЕКС

Цените са без 20% ДДС

ВОЕ 8055000 ВОРТЕКС Модел V 1 plus
Изображение Характеристики:  
ВОЕ 8055000 ВОРТЕКС Модел V 1 plus Вид на движение: орбитално
Скоростен обхват (1/мин.): 300 - 2500 rpm.
Време за ускорение: 3 сек.
Капацитет на епруветка: 1,5 - 50 мл.
Дисплей на скоростта: скала (мин/макс)
Копчета: 1.вкл/изкл; 2.непрек./автом.
Размери: 140 х 85 х 70 мм.
Тегло: 0,8 кг.
Цена: 340,00 лв.
BOE 8071000 Вортекс и центрофуга FVL-2400 plus
Изображение Характеристики:  
BOE 8071000 Вортекс и центрофуга FVL-2400 plus Включени аксесоари: 1 ротор за 12 х 1,5 мл.;
1 ротор за 12 х 0,5 мл. и 0,2 мл.
Размери: Размери: 140 х 180 х 120 мм.
Тегло: 2,0 кг.
Постоянната скорост на центрофугата и на вортекса. 2.400 rpm.
Цена: 580.00 лв.
BOE 8071000 Вортекс и центрофуга FVL-2400 plus:
  • Тази комбинация от центрофуга и вортекс за микро-епруветки е в помощ на биотехнологичните лаборатории.
  • Не е необходимо голямо пространство и има 2 функции в 1 уред.
  • Микро-епруветките могат да се поставят във вортекса през отвор в капака на центрофугата. По този начин се избягват дългите курсове между центрнофугата и вортекса.