Пробовземна сонда за зърно-етапно отварящи се отвори

Цена: 390,00 лв.

Пробовземна сонда за зърно-етапно отварящи се отвори. Дължина-2000мм. Ф40мм. Алуминиева, брой на отворите-8.