Ice Sampler

Пробовземач Ice Sampler е идеален за вземане на проби от твърди материали, като замразени продукти и восък. The Ice Sampler е оборудван с остър режещ ръб, за да копае в продукта.