Еднократна LiquiThief

Пробовземач Liqui Thief е за еднократна употреба - за еднократно вземане на проби с ниски вискозитетни течности. Подходящ за всички промишлености (фармацевтичната, хранително-вкусовата, химическата, козметичната, биотехнологии и т.н.).