Slot Sampler

Пробовземач Slot Sampler е идеален за вземане на по-голям обем, напречно сечение проба от контейнер

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Cross Раздел
• 316 Stainless Steel
• Bright Finish