DryWipers (Сухи стерилни кърпи)

Сухите стерилни кърпи на Texwipe са предназначени за контрол на замърсяване и почистване в контролирана среда. Те са идеални за почистване на асептични стерилни фармацевтични и биотехнологични производствени съоръжения и области, микробиологични лаборатории и стерилни блокове.

Сухи стерилни кърпи на TexwipeСтерилните продукти се отличават с:

  • гама-облъчени до 10 -6 гарантирано ниво на стерилност.
  • Всяка партида е придружена от сертификати за обработка и съответствие.
  • Срок на годност отбелязан на всеки пакет.


Texwipe ® Стерилните сухи кърпи почистват асептични чисти помещения бързо и лесно, без да се прави компромис със стерилното естество на тези среди.