СОЛНА КИСЕЛИНА 36%

Цените са без 20% ДДС
Алфахим ЕООД не предоставя химикали на частни лица.

 

Кат. №Име на продуктаКоличествоЦена в лева
18.08.1000
СОЛНА КИСЕЛИНА 36%, чза
HCl
1 л. 12.00
СОЛНА КИСЕЛИНА 36%, чза:
 • М = 36.46 г/мол
 • Основно вещество: минимум 36%
 • Сулфати: максимум 0.0002%
 • Сулфити: максимум 0.0005%
 • Свободен хлор: максимум 0.002%
 • Арсен: максимум 0.000005%
 • Мед: максимум 0.0001%
 • Тежки метали: максимум 0.0001%
 • Желязо: максимум 0.00005%
 • Живак: максимум 0.000004%
 • Остатък след накаляване: максимум 0.001%
18.09.2500
СОЛНА КИСЕЛИНА 37%, p.a. analytical reagent
HCl
2.5 л. 25.00
СОЛНА КИСЕЛИНА 37%, p.a. analytical reagent:
 • М = 36.46 г/мол
 • Основно вещество: минимум 37%
 • Сулфати: максимум 1.0 ррм
 • Сулфити: максимум 1.0 ррм
 • Свободен хлор: максимум 1.0 ррм
 • Арсен: максимум 0.01 ррм
 • Желязо: максимум 0.2 ррм
 • Тежки метали: максимум 1.0 ррм
 • Кадмий: максимум 0.01 ррм
 • Амоняк: максимум 3.0 ррм
 • Никел: максимум 0.05 ррм
 • Олово: максимум 0.01 ррм
 • Цинк: максимум 0.02 ррм