орто-ФОСФОРНА КИСЕЛИНА

Цените са без 20% ДДС
Алфахим ЕООД не предоставя химикали на частни лица.

 

Кат. №Име на продуктаКоличествоЦена в лева
21.10.1000
орто-ФОСФОРНА КИСЕЛИНА, чза
H3PO4
1 л. 16.00
орто-ФОСФОРНА КИСЕЛИНА, чза:
  • М = 98.01 г/мол
  • Основно вещество: минимум 85%
  • Остатък след накаляване: максимум 0.2%
  • Летливи киселини: максимум 0.001%
  • Желязо: максимум 0.001%
  • Редуциращи вещества: максимум 0.005%
  • Нитрати: максимум 0.0005%
  • Сулфати: максимум 0.003%
  • Хлориди: максимум 0.0003% - Тежки метали: максимум 0.001%
  • Арсен: максимум 0.0001%
21.11.35К
орто-ФОСФОРНА КИСЕЛИНА, чист
H3PO4
35 кг 2.50/кг
21.12.2500
орто-ФОСФОРНА КИСЕЛИНА, р.а. analytical reagent
H3PO4
2.5 л. 35.00