КАЛИЕВ КАРБОНАТ

Цените са без 20% ДДС
Алфахим ЕООД не предоставя химикали на частни лица.

 

Кат. №Име на продуктаКоличествоЦена в лева
11.15.1000
КАЛИЕВ КАРБОНАТ, чза
K2CO3
1 кг 15.00
КАЛИЕВ КАРБОНАТ, чза:
 • М = 138.21 г/мол
 • Основно вещество: минимум 99.5%
 • Неразтворими във вода: максимум 0.005%
 • Хлориди: максимум 0.002%
 • Сулфати: максимум 0.005%
 • Общ азот: максимум 0.001%
 • Фосфати: максимум 0.001%
 • Тежки метали: максимум 0.0005%
 • Желязо: максимум 0.001%
 • Арсен: максимум 0.00005%
 • Калций: максимум 0.003%
11.15.25К
КАЛИЕВ КАРБОНАТ, чза
K2CO3
25 кг 5.00/кг
КАЛИЕВ КАРБОНАТ, чза:
 • М = 138.21 г/мол
 • Основно вещество: минимум 99.5%
 • Неразтворими във вода: максимум 0.005%
 • Хлориди: максимум 0.002%
 • Сулфати: максимум 0.005%
 • Общ азот: максимум 0.001%
 • Фосфати: максимум 0.001%
 • Тежки метали: максимум 0.0005%
 • Желязо: максимум 0.001%
 • Арсен: максимум 0.00005%
 • Калций: максимум 0.003%