ИЗООКТАН

Цените са без 20% ДДС
Алфахим ЕООД не предоставя химикали на частни лица.

Кат. №Име на продуктаКоличествоЦена в лева
9.07.2500
ИЗООКТАН, р.а. analytical reagent
(CH3)2CHCH2CH(CH3)3
2.5 л.60.00
ИЗООКТАН, р.а. analytical reagent:
  • М = 114.23 г/мол
  • Основно вещество: минимум 99.8%
  • Плътност: 0.948 - 0.949
  • Вода: максимум 0.07%
9.08.2500
ИЗООКТАН, за хроматография
(CH3)2CHCH2CH(CH3)3
2.5 л.70.00
ИЗООКТАН, за хроматография:
  • Основно вещество: минимум 99.5%
  • Вода: максимум 0.02%
  • 80%/220nm; 95%/230nm; 98%/240nm; 99%/250nm