ДИХЛОРМЕТАН

Цените са без 20% ДДС
Алфахим ЕООД не предоставя химикали на частни лица.

 

Кат. №Име на продуктаКоличествоЦена в лева
5.20.1000
ДИХЛОРМЕТАН /Метилен хлорид/, чза
CH2Cl2
1 л. 14.00
ДИХЛОРМЕТАН /Метилен хлорид/, чза:
 • М = 84.93 г/мол, 1 л. = 1.32 кг
 • Основно вещество: минимум 99.9%
 • Вода: максимум 14 ррм
 • Плътност при 25°C: 1.318 - 1.322
 • Свободни киселини: максимум 1 ррм
 • Свободни халогениди: тест
 • Интервал на дестилация: 39.0 - 40.0°C
5.21.2500
ДИХЛОРМЕТАН /Метилен хлорид/, р.а. analytical reagent
CH2Cl2
2.5 л. 40.00
ДИХЛОРМЕТАН /Метилен хлорид/, р.а. analytical reagent:
 • Основно вещество: минимум 99.8%
 • Свободен хлор: максимум 0.0002%
 • Вода: максимум 0.02%
 • Свободни киселини: максимум 0.0005%
5.22.2500
ДИХЛОРМЕТАН /Метилен хлорид/, за хроматография
CH2Cl2
2.5 л. 48.00
ДИХЛОРМЕТАН /Метилен хлорид/, за хроматография:
 • Основно вещество: минимум 99.8%
 • Вода: максимум 0.01%
 • 40%/235nm; 75%/240nm; 98%/250nm; 99%/260nm